Siirry sisältöön

Tässä oppaassa on esitelty, miten luonnon maa-aineksia korvaavia uusiomateriaaleja (UUMA-materiaaleja) voidaan käyttää maanalaisen verkoston yhteydessä erilaissa maarakenteissa. Oppaassa käydään läpi laajasti verkostojen yhteydessä hyödynnettäviä uusiomateriaaleja, niiden vaikutuksia eri verkostomateriaaleille, vesijohtojen seinämän läpäisyriskiä sekä rakentamisessa ja kunnossapidossa huomioitavia asioita. Lisäksi on tarkasteltu uusiomateriaalien paikkatiedon saavutettavuutta ja yleisesti uusiomateriaalien käytön edistämisen edellyttämiä toimia eri osapuolien osalta.

Tekniset verkostot eivät pääsääntöisesti sulje pois uusiomateriaalien hyödyntämistä. Kun uusiomateriaaleja käytetään, tulee niiden yhteydessä tarkastella käytettävät verkoston materiaalit ja varmistaa, että uusiomateriaali ei aiheuta riskiä verkoston rakenteille, talousveden laadulle tai huollettavuudelle. Toimintatapa ei poikkea suunnittelusta tavanomaisilla materiaaleilla, kun huomioidaan erilaisia ympäristötekijöitä. 

Vesijohtoverkostot ovat pitkäikäisiä infran osia, joten niiden suunnittelun yhteydessä kaupungin tai kunnan ja vesilaitoksen on syytä kommunikoida UUMA materiaalien hyödyntämisestä hankkeiden sisällä, jotta ne voidaan huomioida suunnittelussa.