Siirry sisältöön

UUMA-ohjelmissa on saavutettu merkittäviä tuloksia, ja UUMA5-ohjelma rakennetaan näiden saavutusten päälle. Uuden ohjelman tavoitteena on edistää uusiomaarakentamista entistäkin vaikuttavammin ja se tarjoaa ainutlaatuisen yhteistyöalustan infra- ja maarakentamisen alan toimijoille.

Entistä laajempi ja monipuolisempi yhteistyöverkosto

UUMA5-ohjelmassa on rahoittajina mukana useita kaupunkeja, Väylävirasto, yhdistyksiä, urakoitsijoita, teollisuutta, jätehuoltoyhtiöitä ja konsulttiyrityksiä. Ohjelman työpakettien toteutuksesta vastaavat AFRY, Ramboll ja Sitowise, joista Ramboll vastaa myös koko ohjelman koordinoinnista. Työpakettien toteutukseen osallistuvat myös Motiva Services ja yliopistot (mm. Tampereen yliopisto) sekä sidosryhmät kuten ympäristöministeriö ja Kuntaliitto.

UUMA5-ohjelman työpaketit

UUMA-ohjelmaan sisältyy viisi työpakettia ja lisäksi siinä on oma työpakettinsa viestintää ja tiedonjakoa sekä päästötiedon kokoamista varten.

 • TP1: Ympäristölupakäsittelyn prosessi
 • TP2: Maankäyttö ja infrarakentamisen vähähiilinen suunnittelu
 • TP3: UUMA-rakentamisen hankinnan prosessi
 • TP4: Ympäristörakentamisen UUMA-materiaalit ja niiden laatuvaatimukset
 • TP5: Uusiomateriaalit päällysrakenteissa

UUMA-ohjelma tuottaa ja jakaa hyödyllistä tietoa

Uusiomaarakentaminen on edennyt viime vuosina, mutta edelleen yhteiselle tekemiselle ja vaikuttamiselle on kuitenkin selkeästi tarvetta.

Uusiomaarakentamisen kehittämisestä on paljon etuja:

 • Kestävän kehityksen edistäminen
 • Materiaalien ja energian säästäminen
 • Jätteiden vähentäminen
 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen
 • Kotimaisen tuotannon ja omavaraisuuden turvaaminen
 • Infrarakentamisen ratkaisujen kehittäminen ja kustannuksiin vaikuttaminen

Tervetuloa mukaan UUMA5-ohjelmaan!

Kaikki uusiomaarakentamisen parissa toimivat ovat tervetulleita mukaan UUMA-toimintaan.
UUMA-ohjelma on tärkeä yhteinen keskustelufoorumi ja tiedon kokoamispaikka uusiomaarakentamisen parissa toimiville. Se tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa ja olla mukana vaikuttamassa alan kehitykseen. UUMA tuottaa ja jakaa tietoa uusiomaarakentamisen parhaista käytännöistä ja tuloksista.

Lisätietoa

UUMA5-ohjelman tehtävät ja tavoitteet

UUMA5-ohjelman projektipäällikkö

Marjo Koivulahti

projektipäällikkö, UUMA-ohjelma, Ramboll

UUMA5-ohjelman koordinaattori

Juha Forsman

koordinaattori, UUMA-ohjelma, Ramboll