Siirry sisältöön

Maarakentamisessa käytettäviä luonnon kiviaineksia voidaan korvata uusiomateriaaleilla, joita saadaan ylijäämämaista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä, lievästi pilaantuneista maista sekä vanhojen maarakenteiden materiaaleista. Näitä materiaaleja kutsutaan UUMA-materiaaleiksi. Niitä voidaan käyttää maarakentamisessa joko sellaisenaan tai komponentteina korvaamaan neitseellisiä kiviaineksia tai parantamassa niiden ominaisuuksia.

Uusiomateriaalien käyttö kasvaa

Rakentamiseen käytetään Suomessa kiviaineksia yli 100 miljoonaa tonnia vuodessa. Luonnon kiviainesten käyttö on noin 70-80 miljoonaa tonnia vuodessa. Uusiomateriaalien käytön edistäminen on erittäin tehokas keino materiaalitehokkuuden edistämiseen ja sillä voidaan vähentää merkittävästi neitseellisten luonnonvarojen käyttöä sekä usein myös materiaalien kuljetusten tarvitsemaa energiankulutusta.

Maarakentamisessa hyödynnettävien uusiomateriaalien käyttöä voidaan lisätä merkittävästi materiaaleja tuotteistamalla ja kaupallistamalla sekä rakentamistekniikkaa, suunnittelua ja hankintamenettelyjä kehittämällä.

Ympäristölainsäädäntö

On huomattava, että UUMA-materiaalien hyötykäyttämiseksi maarakentamisessa tarvitaan ympäristölainsäädännön lupa- tai rekisteröintimenettelyjä. Tehokas materiaalien hyötykäyttö on kuitenkin jätelain 646/2011 hierarkian mukaista toimintaa.

Lain mukaan ensisijaisesti on toteutettava syntyneiden jätteiden uudelleenkäyttö ja toissijaisesti niiden kierrätys.

Mikäli kierrätys ei ole mahdollista, vasta sen jälkeen tulee kysymykseen jätteen hyödyntäminen muulla tavoin (mukaan lukien energiana) ja viimeisenä vaihtoehtona jätteen loppukäsittelyn toteuttaminen.