Siirry sisältöön

Suomen Geotekninen Yhdistys (SGY) kokosi UUMA-kohdekortteja 2000-luvun alussa www-sivuilleen, mutta sivujen uudistusten yhteydessä kortit ovat jääneet pois. UUMA3-ohjelmassa käytiin läpi aikoinaan korttien tietokannaksi koottu Access-tiedosto ja tulostettiin kortit UUMA3-ohjelman korttipohjalle. Samalla kortit oikoluettiin ja ne, joiden kohteet tunnettiin, täydennettiin mm. muualla esitetyillä tiedoilla, seurantamittaustuloksilla, yms. Kortteja myös yhdistettiin tapauksissa, joissa yhden kohteen pienempiä osaprojekteja oli aiemmin esitelty usealla kortilla. Joitakin hyvin niukasti tietoja sisältäneitä kortteja ei ole tuotu UUMA-sivuille. Korttien uudelleen tulostamiseen ja UUMA-sivuille tuomiseen on saatu lupa SGY:n hallitukselta.

Tavoite on, että nämä kohdekortit olisivat pysyvästi saatavilla. Toivottavaa on, että kortit myös päivittyisivät niiden rakenteiden osalta, joiden toimivuutta edelleen seurataan tai joista on saatavilla uudempaa tietoa (kuin mitä korteilla on esitetty), tai mikäli korteissa havaitaan mahdollisesti virheellistä tietoa/jollakulla on tiedossaan muuta kortteihin liittyvää. Mahdolliset lisätiedot pyydetään lähettämään yhteydenottolomakkeen kautta:

UUMA-kohteiden sovellukset

NumeroSovellus
1Maantiet
2Kadut
3Kevyenliikenteen väylät
4Soratiet ja metsäautotiet
5Radat, ratapihat ja huoltotiet
6Kunnallistekniikka (muut kuin katurakenteet)
7Satamat, vesiväylät, yms.
8Teollisuuden ja kaupan alueet
9Meluvallit
10Maisema- ja viherrakentaminen
11Ulkoliikuntapaikat
12Jätehuoltoalueet
13Tulvasuojelurakenteet
14Ampumaratojen yms. vallit
15Talonrakentamisen maatyöt
16Kaivosalueet
17Syvästabilointi yms.
18Muut