Siirry sisältöön

Työkalulla arvioidaan hankkeen johdosta happamien sulfaattimaiden ympäristövaikutusten merkittävyyttä. Ensin arvioidaan hankealueen ympäristön ja valuma-alueen pintavesiä vastaanottavan vesistön herkkyyttä vaikutuksille. Sen jälkeen arvioidaan rakentamistoimien aiheuttamien muutosten suuruutta.