Siirry sisältöön

Tässä selvityksessä huomioidaan tehtävät, joissa tarkastellaan uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksia maanteiden, rautateiden ja vesiväylien suunnittelussa tai joissa tuotetaan tietoa uusiomateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksista rakennus-/rakentamissuunnittelua varten. Esitetyt tehtävänkuvaukset on arvioitu olevan käyttökelpoisia soveltuvin osin myös suunniteltaessa esimerkiksi vesiväylä- ja kanavahankkeiden huoltoteitä, liityntäpysäköintialueita, puunkuormaus-
ja levähdysalueita. Selvityksessä esitetyt tehtäväkuvaukset on laadittu riippumatta siitä, onko
kysymyksessä yleisen teknisen soveltuvuuden arvioinnin läpikäynyt vaiko hankekohtaisesti arvioitava uusiomateriaali.

Selvityksessä on esitetty ehdotukset uusiomateriaalien hyötykäyttöselvitysten laadinnan keskeisimmistä suunnittelutehtävistä, laadunvarmistustoimenpiteistä sekä tulosten esittämisestä ja dokumentoinnista.

Selvityksessä esitettyjen suunnittelutehtäväkuvausten tavoitteena on vastata mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tietoja uusiomateriaalien hyötykäyttöä varten tulee hankkia eri suunnitteluvaiheissa?
  • Millä tavalla uusiomateriaaleja koskevat tiedot siirtyvät suunnitteluvaiheiden välillä sekä kuinka tiedot dokumentoidaan ja pidetään ajantasaisina?
  • Miten suunnittelun avulla voidaan hallita uusiomateriaalien käyttöä koskevia riskejä?