Siirry sisältöön

Tässä oppaassa esitellään kuvaus suunnittelu- ja rakentamisprosessista uusiomateriaalin teknisten ominaisuuksien ja arvojen sekä niiden vaihteluvälien määrittämiseksi testaamisen ja koerakentamisen avulla. Oppaan tavoitteena on täydentää olemassa olevia ohjeita, edistää uusiomateriaaleilla tehtävää testausta ja koerakentamista, yhdenmukaistaa soveltuvilta osin koerakentamiskohteissa tehtäviä mittauksia ja seurantatutkimuksia sekä yhtenäistää koerakentamiskohteissa tehtävien tutkimuksien ja mittauksien tarkastelu-, raportointi- ja dokumentointitapaa.

Oppaassa tarkastellaan testaamista ja koerakentamista Suomessa yleisimmin muodostuvilla uusiomateriaaleilla sitomattomissa päällys-, penger- ja täyttörakenteissa. Opas on sovellettavissa soveltuvin osin myös muden materiaalien koerakentamiseen. Tässä oppaassa ei käsitellä uusiomateriaalin ympäristökelpoisuuden arviointia. Oppaassa ei tarkastella uusiomateriaalien käyttöä sidotuissa rakennusosissa tai kulutuskerroksissa. Oppaassa ei myöskään tarkastella seikkaperäisesti sitoutumisominaisuuksia omaavien uusiomateriaalien jälkilujittumisen osoittamista
testaamisen ja koerakentamisen avulla tai lujittumisen vaikutusta materiaalin teknisten
ominaisuuksien arvoihin ja niiden vaihteluväleihin.