Siirry sisältöön


Muut julkaisut -kohdekortteihin on koottu UUMA-kohteita, jotka on esitelty tarkemmin ko. julkaisuissa (osa myös kohdekorteissa). Rakennusosat, joissa UUMA-materiaalia on hyödynnetty, on esitelty kirjaimilla A, B, C, jne

Kohdekortteja on tavoitteena täydentää uusilla tai vanhemmilla kohteilla. Ehdotuksia kohteista ja julkaisuista, joissa kohteita on esitelty, voi lähettää MIHIN?

Rakennusosien lyhenteet:

  • A Sitomattomat kantavat kerrokset
  • B Sidotut kantavat kerrokset (stabiloitu uusiomateriaali)
  • C Sidotut kantavat kerrokset (stabiloitu murske)
  • D Jakavat kerrokset
  • E Suodatinkerrokset
  • F Soratiet
  • G Kevennetyt penkereet
  • H Liikennekuormitetut maapenkereet
  • I Ei liikennekuormitetut maapenkereet
  • J Pohjamaan pinnan stabilointi

Ajantasainen lista Väyläviraston julkaisuista löytyy Väyläviraston internetsivuilta: https://www.doria.fi/handle/10024/165333