Siirry sisältöön

Betonimursketta on käytetty Suomessa tie- ja katurakenteissa 1990-luvun alusta lähtien. Laatuvaatimukset täyttävä betonimurske on useimmilta ominaisuuksiltaan luonnon kiviainesta vastaavaa ja suurta kantavuutta vaativiin kohteisiin jopa parempaa maarakennusmateriaalia. Betonijätettä on karkealla tasolla arvioitu muodostuvan Suomessa vuositasolla n. 1,5 milj.t., josta n. 1 milj.t. pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on kierrättää kaikki mielekkäästi kierrätettävissä oleva betonijäte infra- ja maarakenteisiin.

Tähän ohjeeseen on koottu ja päivitetty tietoa betonimurskeen hyödyntämisestä kaupunkien katu- ja puistorakentamisessa sekä ohjeita suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Ohjeessa on käsitelty hyödyntämistä yleisillä alueilla ja kaupungin vuokratonteilla. Hyödyntämistä tonteilla on kuvattu yleispiirteisesti luvussa 7.2. Soveltaminen tonteilla päätetään kaupunkikohtaisesti. Ohjetta voidaan soveltaa soveltuvin osin myös talonrakentamisen maarakennustöissä.


Ohje on suunnattu suunnitteluun, rakennuttamiseen ja rakenteiden ylläpitoon. Betonimurskerakentamisen yleiset periaatteet sekä betonimurskeen laatuvaatimukset on esitetty InfraRYL:ssä. Hankekohtainen työselostus täydentää yleistä työselostusta tarkennetuilla työohjeilla, joita laadittaessa voidaan hyödyntää tässä ohjeessa esitettyä. Mahdolliset tarkemmat materiaalikohtaiset työohjeet on esitetty materiaalitoimittajien tuotteilleen laatimissa ohjeissa.

Tämä ohje on laadittu viiden kaupungin yhteistyönä. Työn tilaajina ovat toimineet:
Mikko Suominen, Helsingin kaupunki
Tarja Bäck, Espoon kaupunki
Matti Pokkinen, Tampereen kaupunki
Anne Savola, Turun kaupunki
Heikki Kangas, Vantaan kaupunki


Ohjeen sisältöä ovat tuottaneet ja kommentoineet lukuisat tekniset- ja ympäristöasiantuntijat kaupunkien organisaatioista. Lisäksi ohjeen sisältöä on täydentänyt Katja Lehtonen (Ytekki Oy).


Ohjeen kirjoitustyön ovat tehneet Suvi Ollikainen, Taavi Dettenborn ja Juha Forsman (Ramboll
Finland Oy). Ohje on laadittu vuoden 2023 aikana.


Tämä ohje korvaa ohjeen ”Betonimurske kaupunkien julkisessa maarakentamisessa Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Vantaa 2019”. Ohje päivitettiin ja täydennettiin Laadunhallintastandardin päivittymisen sekä 1.9.2022 voimaan astuneen betonimurskeen ei enää jätettä -asetuksen (EEJ) myötä.