Siirry sisältöön

UUMA4-ohjelma 2021-2023, uusiomateriaalit maarakentamisessa
Työryhmä 4, Tekniset verkostot ja uusiomateriaalit (tämä 28.7.2023 versio on koekäyttöön, opas viimeistellään kokemusten perusteella 11/2023, mahdolliset kommentit oppaaseen, pyydetään lähettämään oppaan laatijoille, n.n@ramboll.fi)

Tässä oppaassa on esitelty, miten luonnon maa-aineksia korvaavia uusiomateriaaleja (UUMA-materiaaleja) voidaan käyttää maanalaisen verkoston yhteydessä erilaissa maarakenteissa. Oppaassa käydään läpi laajasti verkostojen yhteydessä hyödynnettäviä uusiomateriaaleja, niiden vaikutuksia eri verkostomateriaaleille, vesijohtojen seinämän läpäisyriskiä sekä rakentamisessa ja kunnossapidossa huomioitavia asioita. Lisäksi on tarkasteltu uusiomateriaalien paikkatiedon saavutettavuutta ja yleisesti uusiomateriaalien käytön edistämisen edellyttämiä toimia eri osapuolien osalta.