Siirry sisältöön

UUMA4-ohjelman työryhmä 7 (Syvästabiloinnin uusiosideaineet) on kehittämässä
syvästabiloinnin sideaineiden vähähiilisyysluokitusta (SSV) ja sen rinnalla stabilointipilareiden
vähähiilisyysluokitusta (SPV). Tämä on kehitteillä oleva luokitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on edistää stabiloinnin sideainereseptöinnissä ja hankinnassa vähähiilisen sideaineen valintaa ja vähentää pilaristabiloinnin sideaineiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. SSV-luokat kuvaavat kuinka paljon CO2e-päästöjä syntyy sideaineen valmistuksesta ja kuljetuksesta työmaalle sideainetonnia kohden (kg CO2e /t-sideaine). SPV-luokissa huomioidaan näiden lisäksi myös tarvittava sideainemäärä vaaditun pilarilujuuden saavuttamiseksi. Luokitus on kehitysvaiheessa ja valmis luokitus saattaa poiketa tässä työssä pohjana käytetystä ja esitellystä luonnosversiosta.


Hankinnassa SSV- tai SPV-luokka asetetaan tekniseen asiakirjaan (pilaristabiloinnin
työselostus). Työssä esitellään SSV- ja SPV-luokituksen periaatteet ja vaihtoehtoja luokkien
käyttämiseen pilaristabiloinnin työselostuksessa riippuen sideainereseptöinnin ja toteutuksen
menettelyistä. Päästöluokkien tarkoituksena on asettaa perinteisten InfraRYLissä esitettyjen
teknisten vaatimusten lisäksi myös päästökriteerit pilaristabilointityölle.


Tarkastelukohteena työssä toimi Turun Topinpuiston pohjanvahvistukset pilaristabiloinnilla.
Alueella tehtiin koestabiloinnit uusiosideaineilla 03/2022 tulevia tuotantostabilointeja ajatellen. Koestabilointituloksista tarkasteltiin saavutettuja pilarilujuuksia ja käytettyjä sideainereseptejä. SSV- ja SPV-luokituksia tarkasteltiin esimerkkikohteen avulla. Tarkastelun perusteella SSV- ja SPV-päästöluokkia voitaisiin hyödyntää myös Topinpuiston alueen tulevien stabilointien hankinnassa asettamalla päästöluokka kriteeriksi urakkatarjoukseen. Työn tilaajana toimi Ramboll Finland Oy sekä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (Tommi Itkonen). Työn ohjausryhmään kuuluivat Ilari Simonen (Ramboll Finland Oy) ja Otto Kaarto (Ramboll CM Oy).