Siirry sisältöön

UUMA5-ohjelmaa valmistellaan, tervetuloa mukaan uusiomaarakentamisen yhteistyöfoorumiin! UUMA4-ohjelmassa on saatu paljon merkittäviä tuloksia aikaiseksi ja jatkon suunnittelu on jo pitkällä ja UUMA5-ohjelmaa suunnitellaan. Uusiomaarakentamisen kehittäminen on yksi keino hillitä ilmastonmuutosta ja edistää kestävää kehitystä merkittävällä tavalla isossa mittakaavassa. Ainutlaatuinen UUMA-yhteistyöfoorumi kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa.

Uusiomaarakentaminen on edennyt vauhdilla viime vuosina ja yhteiselle tekemiselle on selkeästi tarvetta

Uusiomaarakentamisen UUMA-yhteistyöverkosto laajenee


Uusi ohjelmavaihe nähdään mahdollisuutena laajentaa UUMA-yhteistyön verkostoa siten, että ohjelman toteutuksesta vastaa nykyistä useampi asiantuntijaorganisaatio. Ohjelman sisällön valmistelusta on järjestetty keväällä työpajoja, joissa on ideoitu kokonaisuuden sisältöä ja mahdollisia uusia aihealueita, joita on tarkoitus eriyttää omiksi työpaketeikseen eri toteuttajaorganisaatioiden vastuulle.

Tervetuloa mukaan UUMA-toimintaan

UUMA:n toimintaan ovat tervetulleita mukaan laajalti kaikki uusiomaarakentamisen parissa toimivat, sillä UUMA on tärkeä yhteinen keskustelufoorumi ja tiedon kokoamispaikka, missä julkisen sektorin toimijat ja viranomaiset sekä yritykset ja tutkimuslaitokset kohtaavat.

Tervetuloa UUMA-yhteistyöfoorumin toimintaan mukaan!


Uuden ohjelman valmistelu etenee neuvotellen työpakettien sisällöstä ja lopullinen laajuus määräytyy toteutuvan ohjelman rahoituksen perusteella. Neuvotteluja sisällöstä, toteuttajista ja rahoituksesta tullaan käymään kesän ja syksyn aikana, ja UUMA5-ohjelman on tarkoitus aloittaa määräaikaisena ohjelmana tammikuussa 2024.

Lisätietoa

Marjo Koivulahti

projektipäällikkö, UUMA-ohjelma, Ramboll

Juha Forsman

koordinaattori, UUMA-ohjelma, Ramboll