Siirry sisältöön

UUMA4-ohjelma toteutettiin vuosina 2021-2023. Ohjelmassa olivat laajasti mukana niin julkinen sektori kuin yritykset, tutkimuslaitokset ja viranomaiset.

UUMA4-ohjelman osallistujat

Betolar Oy
Destia Oy
Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HSY Infra ry
KFS Finland Oy
Kiertomaa Oy
Kreate Oy
Kuntaliitto
Kuopion kaupunki
L&T Teollisuuspalvelut Oy
Lahden kaupunki
Loihde Trust Oy
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Metsäteollisuus ry
Motiva Oy
Nordkalk Oy Ab
Oulun kaupunki
Pohjolan Voima Oy
Ramboll Finland Oy
Rosk’n Roll Oy
Ruskon Betoni Oy
Skanska Infra Oy
Suomen Erityisjäte Oy
Tampereen kaupunki
Tieluiska Oy
Turun kaupunki
Työ- ja elinkeinoministeriö
UPM Kymmene Oy
Vantaan kaupunki
Väylävirasto
Ympäristöministeriö
Web Your Services Oy
YIT Suomi Oy