Siirry sisältöön

Arviointipyynnön avulla maanalaisen verkoston rakentaja tai ylläpitäjä voi selvittää uusiomateriaa-lien soveltuvuutta käytettäväksi esim. maanalaisen verkoston kaivantojen lopputäyttöön. Pyyntö voidaan osoittaa uusiomateriaalin toimittajalle ja/tai urakoitsijalle, joka esittää uusiomateriaali käy-tettäväksi maanalaisen verkoston maarakenteissa. Pyynnön esittäjä täsmentää, miten alla oleviin kohtiin tulee vastata, mutta tyypillisesti vastaus sisältää koostetekstin ja viittaukset liiteaineistoon (ohjeet, selvitykset, yms.).