Siirry sisältöön

Kehä I Kivikontie -perusparannushanke on Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on vähentää ruuhkia ja yhtenäistää kaupunkirakennetta Viikin, Kivikon ja Myllypuron alueilla. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 20 miljoonaa euroa.

Kuva. Puistosilta ilmakuvassa. Kuva. Liikennevirasto.

Hankkeesta on teetetty päästö- ja kustannuslaskelmat, joiden avulla on tunnistettu ne ratkaisut, joilla hankkeessa saavutettiin suurimmat kustannussäästöt ja päästövähennykset.  Päästö- ja kustannuslaskelmat perustuvat Kivikon eritasoliittymä-hankkeen määräluettelon perusteella rajattuun katuhankkeeseen “Kivikonlaita plv 50–550”, johon sisältyy muun muassa louhintaa, syvästabilointia ja massanvaihtoa. Hankkeessa on myös hyödynnetty betonimursketta.

Selvitys liittyy Helsingin ja Liikenneviraston tavoitteeseen kehittää infrahankkeiden päästölaskentaa ja vaikuttavuuden arviointia sekä tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa hankkeiden, eri suunnitteluratkaisujen ja vaihtoehtojen päästö- ja kustannusvaikutuksista. Lisäksi pohditaan, mihin valintoihin hankkeen tilaaja voi vaikuttaa päästöjen ja kustannusten vähentämiseksi ja mitkä valinnat ovat suunnittelijalla ja urakoitsijalla.

Neljännes katuhankkeen maa- ja pohjarakenteiden kustannuksista säästettiin resurssitehokkailla ratkaisuilla

Kuljetukset ovat merkittävä osa infrarakentamisen kokonaiskustannuksista. Kuljetusmatkojen osuus kustannuksista korostuu erityisesti, kun hankittavan materiaalin tai raaka-aineen kustannus on pieni (esimerkiksi maaleikkaukset). Kivikonlaidan katuhankkeessa 66 % (760 k€) hankkeen kokonaiskustannuksista aiheutui maa-, pohja-, ja kalliorakenteista. Näiden rakenteiden kustannuksista 28 % (210 k€) aiheutui materiaalien kuljetuksista ja 32 % (250 k€) pohjanvahvistuksista (stabilointi).

Hankkeen maa- ja pohjarakenteiden kustannuksissa onnistuttiin vähentämään 30 % alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna. Merkittävimmät kustannussäästöt saavutettiin massojen höytykäytöllä kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä (kuljetusmatkojen pienentyminen) sekä sideaineen optimoinnilla.

Kustannustehokkaita päästövähennyksiä

Päästölaskenta toteutettiin kolmella eri päästölaskentaohjelmalla – VTT:n Meli-HEL, Bionovan One Click LCA ja Rapalin ympäristölaajennettu Fore-laskentaohjelmalla – tarkoituksena vertailla laskentatuloksia sekä arvioida ohjelmien käytettävyyttä ja soveltuvuutta Helsingin infrahankkeiden päästölaskentaan. Laskenta suoritettiin katuhankkeen suunnitelmien ja toteutuksen mukaisilla tiedoilla. Päästölaskentatulosten ja laskentaohjelmien arvioinnin tulokset valmistuvat helmi-maaliskuussa.

Lisätietoa Kivikontien hankkeesta Liikenneviraston sivuilla:
Kehä I Kivikontie(siirryt toiseen palveluun)