Siirry sisältöön

Helsingissä tähdätään tulevina vuosina mittaviin säästöihin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämis- ja toimenpideohjelmilla. Helsingin rakentamisessa on muodostunut vuosittain 800 000 kuutiota pilaantumatonta ylijäämämaata, joita ei ole hyödynnetty kaupungin alueella. Näille ylijäämämaille ei ole myöskään ollut osoittaa selkeää vastaanottopaikkaa. Maa-ainesten kuljetus- ja vastaanottokustannukset ovat kolminkertaistuneet Helsingissä viimeisen kolmen vuoden aikana ja ne ovat merkittävä osa ympäristörakentamisen kokonaiskustannuksia ja hiilijalanjälkeä.

Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen kertoo, että laskelmien mukaan ylijäämämaiden määrää vähentämällä ja järkevästi hyödyntämällä Helsingin kaupunki voi vuosittain säästää 5-10 miljoonaa euroa. Suomisen mukaan suurimmat säästöt, satoja miljoonia euroja, saavutetaan kuitenkin yhdistämällä kaivumaiden ja kivenoton hyödyntämisalueet sekä rakennettavien pehmeikköalueiden oikea-aikaiset esirakentamistoimenpiteet.

Kehittämisohjelmaan liittyy useita toimenpiteitä. Kaivumaiden uudelleenkäytön lisäämiseen tähdätään muun muassa nopeuttamalla, yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä maa-ainesten uudelleenkäyttöön liittyvää prosessia. Alan toimijoille tullaan myös tiedottamaan saatavilla olevista ja saataville tulevista maa-aineksista rakennuskohteissa sekä heikkolaatuisten maa-aineisten sijoittamiseen sopivista rakennuskohteista