Siirry sisältöön

Opinnäytetyön toimeksiantaja Fortum Waste Solutions Oy (Fortum) valmistaa Riihimäen
jätevoimaloiden ja asiakasyritystensä jätteenpolton pohjakuonasta kuonasoratuotteita maa-
ja tierakenteisiin. Pohjakuonan kaatopaikkasijoittamisesta ollaan siirrytty hyötykäyttämiseen
ensin kaatopaikkarakentamisen osalta ja viime vuosina tierakentamisen kohteissa.
Uusiomateriaalin tulee ominaisuuksiensa puolesta vastata tierakenteiden teknisiin ja
ympäristövaatimuksiin.


Opinnäytetyö tehtiin edistämään Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoimintaan liittyvää
jätteenpolton pohjakuonan hyötykäyttöä tierakentamisessa. Työssä on keskeistä
pohjakuonasta jalostettujen suodatin- ja jakavan kerroksen kuonasoratuotteiden yleisen
tekninen soveltuvuuden osoittaminen valtakunnallisiin tiehankkeisiin ja siihen liittyvän
arviointipyynnön laatiminen Väylävirastolle.

Fortumin uusiomateriaalien kehitys on jatkuvaa, joten tässä opinnäytetyössä esitettyyn
arviointipyyntöön liittyvät kokemukset antavat hyvät lähtökohdat myös tulevien
arviointimenettelyjen osalta.