Siirry sisältöön

Suomessa jätteenpoltto on yleisin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto ja sen myötä syntyy n.
300 000 tn pohjakuonaa vuosittain. Suomen ja muun Euroopan Unionin tavoitteena on
kiertotalouden vahvistaminen, mukaan lukien jätteiden hyötykäyttö. Tämän opinnäytetyön
tilaajana toimi Fortum Waste Solutions Oy. Yhtiö on tuotteistanut jätteenpolton
pohjakuonasta jalostettuja keinokiviaineksia suodatin- ja jakavaan kerrokseen, ja tämän työn
tarkoituksena oli selvittää näiden materiaalien toimivuutta kevyen liikenteen väylällä ja
erityisesti raportoida rakennustyön aikaisia kokemuksia.

Koerakenne toteutettiin osaksi Riihimäki–Hikiä-välistä kevyen liikenteen väylää, jossa
käytettiin suodatinkerroksessa ja jakavassa kerroksessa kuonamateriaaleja. Tässä
opinnäytetyössä on raportoitu rakentamisprosessi, koerakenteeseen tehtyjen tutkimusten ja
mittausten tulokset, sekä laboratoriossa tehtyjä tutkimuksia materiaaleista. Tilaajan
tavoitteena oli saada tietoa materiaalin käyttäytymisestä rakenteessa ja sen todellisissa
käyttöolosuhteissa.

Koerakenteen rakentaminen onnistui hyvin, ja kuonamateriaalien kanssa voitiin käyttää
normaalia maarakennuskalustoa. Myös urakoitsija ja maanomistaja olivat tyytyväisiä
kuonamateriaaleihin ja niiden käyttöön. Työn aikaisten mittausten ja tutkimusten
perusteella kuonamateriaalit soveltuvat lujuusominaisuuksien perusteella hyvin
tierakenteiden alempiin rakennekerroksiin, mikä vahvistaa jo aiemmin saatua tutkimustietoa
materiaalien soveltuvista käyttökohteista. Lisäksi tällä kohteella jatketaan rakenteen
seurantaa tulevina vuosina, jotta saadaan myös materiaalien pitkäaikaiskestävyydestä (esim. routivuus) lisätietoa.