Siirry sisältöön

Uusiomaarakentamisen uusi UUMA5-ohjelmakausi pohjautuu vahvasti aikaisempien ohjelmien saavutuksiin, ja sen sisältöä on muokattu huolellisesti yhteistyössä laajan osallistujakunnan ja asiantuntijaryhmien kanssa. Uusi kausi käynnistyy alkuvuodesta 2024, kun kaikki sopimusneuvottelut rahoittajien ja toimittajien kanssa saadaan valmiiksi.

UUMA-ohjelmissa yhteistyö on ollut keskiössä, kattaen osallistujia eri sektoreilta, kuten kaupungeista, ministeriöistä, urakoitsijoista, jätehuoltoyhtiöistä ja materiaalitoimittajilta. Tämä monipuolinen verkosto on luonut vahvan perustan tiedon jakamiselle, osaamisen kehittämiselle ja hyvien käytäntöjen levittämiselle uusiomaarakentamisen saralla.

UUMA-ohjelmien rikas perintö toimii pohjana UUMA5-ohjelman innovatiiviselle suunnittelulle.

UUMA5-ohjelma luotsaa uusiomaarakentamista eteenpäin

UUMA5-ohjelma on suunniteltu luotsaamaan uusiomaarakentamista eteenpäin, ja se sisältää runsaasti tiedon kokoamista ja kehittämistyötä. Aikaisempien ohjelmien saavutukset antavat vahvan perustan innovatiiviselle suunnittelulle ja uusien näkökulmien löytämiselle.

”Viimeisen vuosikymmenen aikana on muodostunut vaikuttava uusiomaarakentamisen osaajien verkosto, jossa jaetaan tietoa ja panostetaan kehittämistyöhön. Merkittävä määrä ohjeistuksia, malliasiakirjoja, selvityksiä, laatuluokituksia ja paljon muuta hyödyllistä aineistoa on saatu koottua. Tältä pohjalta jatkamme ensi vuonna”, toteaa Marjo Koivulahti, Rambollista.

UUMA5-ohjelma jatkaa aikaisempien ohjelmien viitoittamalla tiellä ja sen vaikutukset tulevat näkymään konkreettisesti kestävässä rakentamisessa tulevina vuosina.

”On tärkeätä varmistaa UUMA-materiaalien ajan tasalla pysyminen ja käytäntöön jalkauttaminen ensi kaudella. Uusiomaarakentaminen.fi -verkkopalvelusta muodostuu vuosi vuodelta yhä tärkeämpi uusiomaarakentamisen tiedon lähde”, sanoo Juha Forsman, Rambollista.

Tervetuloa mukaan UUMA-ohjelmaan!

Uusiomaarakentamisen kehittäminen on yksi keino hillitä ilmastonmuutosta ja edistää kestävää kehitystä merkittävällä tavalla isossa mittakaavassa. Ainutlaatuinen UUMA-yhteistyöfoorumi kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa. UUMA:n toimintaan ovat tervetulleita mukaan laajalti kaikki uusiomaarakentamisen parissa toimivat.

Marjo Koivulahti

projektipäällikkö, UUMA-ohjelma, Ramboll

Juha Forsman

koordinaattori, UUMA-ohjelma, Ramboll