Siirry sisältöön

Uusiomaarakentamisen UUMA-ohjelma on onnistuneesti edistänyt uusiomaarakentamista Suomessa. UUMA-ohjelma on koonnut uusiomaarakentamisen tietoa ja luonut yhteistyöverkoston, johon osallistuu laaja joukko eri toimijoita. Uuma sisällöt on suunnattu kaikille uusiomaarakentamisesta kiinnostuneille, kuten viranomaisille, suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille, materiaalintoimittajille, tutkimuslaitoksille ja oppilaitoksille.

UUMA4-ohjelmassa on ollut mukana 35 eri organisaatiota(siirryt toiseen palveluun) muun muassa kaupunkeja, yrityksiä, ministeriöitä ja julkisen sektorin organisaatioita. Ramboll on toiminut ohjelman koordinaattorina.

UUMA4-ohjelman vuosiseminaari

Uusiomaarakentaminen etenee vauhdilla. UUMA4-ohjelma kokosi alan huippuosaajat yhteen Uusiomaarakentamisen vuosiseminaariin. Tapahtuman aikana jaettiin tietoa, parhaita käytäntöjä ja tutkimustuloksia, mikä edistää merkittävästi kestävää rakentamista Suomessa.

Tässä kommentteja UUMA-ohjelman vastuuhenkilöiltä vuosiseminaarista:

UUMA-ohjelman projektipäällikkö Marjo Koivulahti, Ramboll: UUMA-ohjelman työ on monin tavoin poikkeuksellista. Yhteistyö eri organisaatioiden välillä on ollut tiivistä ja olemme onnistuneet kehittämään uusiomaarakentamisen menetelmiä ja laajentamaan sen käyttöä. Tärkeää kehittämistyötä jatketaan UUMA5-ohjelmassa. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Kaupunki-ryhmän puheenjohtaja Mikko Suominen, Helsingin kaupunki: Teemme tärkeää työtä resurssiviisaan rakentamisen edistämiseksi. UUMA-ohjelmassa on saatu paljon asioita aikaiseksi laajalla rintamalla, mutta paljon on esimerkiksi tilaajapuolellakin työnsarkaa jäljellä. Suomen materiaalien kulutus on korkeinta koko EU:ssa.

Väylärakentaminen-ryhmän puheenjohtaja Timo Tirkkonen, Väylävirasto: On ollut hienoa nähdä koko alan laajeneva yhteistyö UUMA-ohjelmissa. Väylävirasto on kehittänyt rinnalla omia ohjeitaan ja prosessejaan uusiomaarakentamiseen ja materiaalien teknisen soveltuvuuden arviointiin. Tulevaisuudessa meitä kaikkia kannustaa eteenpäin kiertotalouden laaja edistämistavoite.

UUMA-ohjelman koordinaattori: Juha Forsman, Ramboll: UUMA4-ohjelman kolmivuotiskaudella uusiomaarakentaminen on edennyt huomattavasti niin työmaa-, suunnittelu- kuin asennetasollakin merkittävästi. Edistystä on tapahtunut niin ympäristö-, katu- kuin esirakentamisessa, jossa esimerkiksi syvästabiloinnin erityisen päästöintensiivisen kalkkisementin käyttö on vähentynyt ja uusiosideaineiden kasvanut ja on edelleen kasvamass​a.

Vuosiseminaarissa esiteltiin parhaita käytäntöjä ja tutkimustuloksia, jotka osoittavat uusiomaarakentamisen vahvan etenemisen.

Tutustu vuosiseminaarin aineistoihin

Uusiomaarakentamisen oppaita ja ohjeita

Uusiomaarakentamista on kehitetty kahdeksassa työryhmässä ja niissä on laadittu oppaita ja ohjeita muun muassa näistä asioista:

  • vesirakentamisen ohjeistus
  • uusiomateriaalit infran päästölaskelmissa ja vaikutusten seurantaindikaattorit
  • Uusiomateriaalit tierakenteissa -opas sitomattomien kerrosten koerakentamisen suunnitteluun ja toteutukseen
  • Tekniset verkostot uusiomaarakenteissa -opas.
  • Kierrätyskasvualustoja, vieraslajeja ja kompostin laatuluokitusta koskevaa ohjeistusta.
  • vähähiiliseen esirakentamiseen -opas

Uusiomaarakentaminen.fi verkkopalvelu on ainutlaatuinen tietopankki uusiomaarakentamisesta ammattilaisille ja opiskelijoille. Materiaalipankissa on lähes 350 uusiomaarakentamista koskevaa aineistoa, ja uusi hakutoiminnallisuus helpottaa tiedon hakemista, tietoa voi nyt hakea avainsanojen ja suodattimien avulla.

Lisätietoa

Marjo Koivulahti

projektipäällikkö, UUMA-ohjelma, Ramboll

Juha Forsman

koordinaattori, UUMA-ohjelma, Ramboll