Siirry sisältöön

Uusiomaarakentamisen uutta ohjelmakautta valmistellaan. Alustavasti tammikuussa käynnistyvä ohjelma kutsuu rahoittajia ja yhteistyökumppaneita mukaan toimintaan. UUMA-ohjelma on jo usean vuoden ajan koonnut yhteen alan asiantuntijat ja aikaansaanut ja välittänyt tärkeää tietoa ja osaamista uusiomaarakentamisen edistämiseen.

Uusiomaarakentaminen on yhä merkittävämpi vaihtoehto kestävän rakentamisen edistämisessä. UUMA on innovatiivinen yhteistyöfoorumi, joka on koonnut jo yli 15 vuoden ajan yhteen maarakentamisalan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista.

”Uusi UUMA-ohjelma jatkaa aiempaa merkittävää työtä uusiomaarakentamisen edistämisessä. Tavoitteena on vauhdittaa uusiomaarakentamista niin, että siitä tulisi tasavertainen vaihtoehto perinteiselle luonnonkiviainesten käytölle. Tähän tarvitaan UUMAn kaltaista yhteistyöfoorumia ja tiedonjakoa jatkossakin”, kertoo projektipäällikkö Marjo Koivulahti Rambollista.

Ohjelman valmistelu hyvässä vauhdissa

Uuden ohjelman valmistelu etenee neuvotellen työpaketeista ja niiden sisällöstä. Ohjelman lopullinen laajuus määräytyy ohjelman toteutuvan rahoituksen perusteella. Neuvotteluja käydään sisällöstä, toteuttajista ja rahoituksesta syksyn aikana ja UUMA5-ohjelman on tarkoitus aloittaa tammikuussa 2024 määräaikaisena vuosille 2024-2026 ajoittuvana ohjelmana.

Työpakettien sisältöön on kysytty ehdotuksia konsulteilta sekä tutkimus- ja oppilaitoksilta. Ehdotuksia on tullut lähes 30 kappaletta, ja ne liittyvät muun muassa ympäristölupiin, tuotteistamiseen, hankintaan, prosesseihin, kelpoisuuteen, ohjeistukseen ja soveltamiseen eri uusiomaarakentamisen aihealueilla. UUMA4-ohjelman ohjausryhmä on tarkastellut ehdotuksia työpajassa ja työskentely jatkuu ohjausryhmän kokouksissa. Uudesta ohjelmasta halutaan luoda mahdollisimman kattava niiden aihealueiden osalta, jotka päätetään ottaa mukaan. Samaan tapaan on menetelty jo aikaisemmin UUMA4-ohjelmassa, joka päättyy tänä vuonna.

Rahoittaja mahdollistaa yhteistyön jatkumisen

UUMA5-ohjelmaan toivotaan mukaan rahoittajia. Rahoittajille uusi UUMA-ohjelma tarjoaa aktiivisen yhteistyön ja kehittämisen foorumin kaupunkien, kuntien, Väyläviraston, ympäristöviranomaisten sekä materiaalien ja palvelujen tuottajien kesken.

”Voi sanoa, että tämä on se pyöreä pöytä, jonka ääressä jokainen pääsee ääneen tuomaan näkökantansa yhteiseen peliin, ja toisaalta ilman yhteistyötä UUMA-rakentaminen ei ole mahdollista,” kertoo Koivulahti.

UUMA kutsuu myös yhteistyökumppaneita mukaan

UUMA-ohjelmaan osallistuminen tuo sinulle ja organisaatiollesi monia etuja. Se avaa ovia yhteistyölle alan vaikutusvaltaisten toimijoiden kanssa ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuden uusiomaarakentamiseen Suomessa. Lisäksi ohjelma tarjoaa sinulle tietoa ja verkostoitumista. Haluammekin kutsua sinut mukaan ohjausryhmään ja ohjelman tilaisuuksiin. Kaikki halukkaat kumppanit ovat tervetulleita mukaan. Mukana valmistelussa ja ohjausryhmässä on jo kattava joukko alan asiantuntijaorganisaatioita.

Lisätietoja:
Ramboll
yksikönpäällikkö Marjo Koivulahti
puh. 040 551 1922
marjo.koivulahti@ramboll.fi