Siirry sisältöön

Pirkanmaan seudulla on halua kehittää uusia toimintamalleja kiertotalouden edistämiseen. Kiertotalous on myös yksi Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategian painopisteistä. Motiva Services Oy:n kokeiluprojektissa kehitettiin Pirkanmaan toimijoiden tarpeisiin datan hyödyntämiseen perustuvia toimintamalleja ja työkalujen prototyyppejä, joilla voidaan edistää uusiomateriaalien, kuten tuhkan hyötykäyttöä infrarakentamisessa erityisesti suunnittelijoiden ja hankkeiden tilaajien näkökulmasta.

Toimintamalleja datan laajempaan hyödyntämiseen

Datan hyödyntämiseen perustuvilla toimintamalleilla haluttiin tukea kiertotalouden ekosysteemiä ja edistää erityisesti tuhkan sekä muiden uusiomateriaalien hyödyntämistä. Hankkeessa kartoitettiin uusiomateriaalien hyötykäytön haasteita eri infrarakentamisen sidosryhmien näkökulmasta ja hahmoteltiin näiden pohjalta tietoalustan ja tarvittavien työkalujen toiminnallisuuksia sekä laadittiin prototyyppejä palvelun käyttöliittymästä. Kehitystyötä tehtiin yhteistyössä Business Tampereen, Verten, 1001 Lakesin, Rerouten ja Ecolanin (nykyinen Yara Oy) kanssa.

”Kiertotaloudessa datalla on iso rooli. Datan hallintaa ja hyödyntämistä osana toimintaprosesseja tulee määrätietoisesti kehittää, jotta kiertotalous saadaan toimimaan isossa mittakaavassa. Dataa pitää kerätä, yhdistää ja hyödyntää eri toimijoiden, alustojen ja järjestelmien kesken. Tämä mahdollistaa materiaalikiertojen tehokkaan ja kestävän toteutumisen sekä luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle”, sanoo asiantuntija Aki Finér Motivasta.

Lue lisää hankkeesta:
Uusiomateriaalien käyttöä edistäviä digitaalisia työkaluja kehitettiin ja pilotoitiin Pirkanmaalla(siirryt toiseen palveluun)