Siirry sisältöön

Kriteereitä kerättiin kirjallisista lähteistä sekä haastattelemalla kaupungeissa, ELY-keskuksissa ja Väylävirastolla suunnittelun ja rakentamisen hankintoja tekeviä sekä materiaalitoimittajia ja urakoitsijoita. Kriteereiden osalta kerättiin myös tietoa niiden käyttökokemuksista. Alan toimijoiden yhteisessä työpajassa arvioitiin tunnistettujen kriteerien käyttöönottovalmiutta ja keskusteltiin kriteereihin liittyvistä haasteista ja kehitystarpeista.

Kriteerien käytöstä löytyy jo hyvin käyttökokemuksia

Uusiomateriaalien käyttöä edistävistä hankintakriteereistä sekä materiaalien ja massojen siirtelyn, työkoneiden ja työmaatoimintojen ilmastopäästöjä vähentävistä kriteereistä löytyy jo hyvin käyttökokemuksia.

Osa kriteereistä vaatii vielä kehittämistä yhteistyössä tilaajien ja toimittajien kanssa. Esimerkkejä tällaisista kriteereistä ovat muun muassa toimijoiden kiertotalousosaamista ja materiaalien CO2-päästöjä koskevat vaatimukset.

– Varsinkin jos omassa organisaatiossa ei ole aiempaa kokemusta näiden kriteerien käytöstä, olisi markkinavuoropuhelulla hyvä varmistaa, että toimittajat pystyvät kriteereihin vastaamaan, kiertotalouden ja kestävien julkisten hankintojen asiantuntija Suvi Salmela Motivasta toteaa.

– Näkisin, että yhteistyön tiivistäminen väylä- ja infrarakentamisen hankintoja tekevien kesken olisi myös erittäin hyödyllistä. Edelläkävijöillä on paljon oppeja jaettavana niille, joille ei vielä ole ehtinyt karttua kokemuksia nyt kootuista kriteereistä.

– Toisaalta alalla tunnuttiin suhtautuvan positiivisesti keskustelussa olleisiin kriteereihin ja valmiutta niiden käyttöön on, Salmela tiivistää haastattelujen antia.

Väylävirasto ottamassa käyttöön vähähiilistä kiertotaloutta edistäviä kriteereitä

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kiertotaloutta tukevien vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerien sisällyttäminen infrarakentamisen hankkeisiin aloitetaan vuonna 2023.

– Nyt tehdyn työn tuloksia tarvitaan Väyläviraston kiertotaloutta tukevien vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerien valmistelutyössä, asiantuntija Laura Valokoski Väylävirastolta kertoo.

– Uskon, että kriteerien koontityön tuloksista on hyötyä myös muille infrahankintoja tekeville. Työ tarjosi arvokasta tietoa ja keskustelumahdollisuuksia hankintakriteerien jatkokehittämisen pohjaksi sekä niiden käyttöönoton vauhdittamiseksi, Valokoski toteaa.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin:
Väylärakentamisen vähähiilisiä kiertotalousratkaisuja tukevien hankintakriteerien koonti ja kehitystyö  -hankkeen loppuraportti 2022(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja:

Motiva Oy
asiantuntija Suvi Salmela
suvi.salmela@motiva.fi

Väylävirasto
asiantuntija Laura Valokoski
laura.valokoski@vayla.fi