Siirry sisältöön

Web Your Services Oy:n kehittämä älykäs digitaalinen palvelukokonaisuus maa-ainesten ja materiaalien vastaanottamiseen, toimittamiseen ja varastointiin mahdollistaa pitkälle automatisoidut prosessit kiertotalouden logistiikan eri vaiheisiin. Automaation avulla vähennetään virheitä ja minimoidaan toistuvat työvaiheet. Reaaliaikaisella informaatiolla lisätään tehokkuutta kokonaislogistiikan hallinnassa.

”Kiertotalousratkaisumme kattaa niin ensiö- kuin uusiomateriaalien toimittamisen, vastaanottamisen, välivarastoinnin ja loppusijoituksen prosessit. Näin maksimoidaan kaikkien logistiikkaketjun toimijoiden hyöty”, kertoo Veli-Matti Luukkanen, Web Your Services Oy:ltä.

Maa-aineksen toimittajilla ja vastaanottajilla reaaliaikainen tilannekuva materiaaleista

Kuljettajat ohjeistetaan automaattisesti ja reaaliaikaisesti alueen infomonitoreiden ja mobiililaitteisiin ohjattujen viestien avulla. Automaatiolla pyritään varmentamaan myös, että kippaus ja lastaus tapahtuvat oikeassa paikassa. Toimitus- tai vastaanottoalueella tapahtuva automaattinen ajoneuvon tunnistus, synnyttää automaattisen tilannekuvan.

Kuva 1. Web Your Services Oy:n digitaalisen infomonitorijärjestelmän näkymä.

”Automaattinen tilannekuva tarkoittaa, että logistiikkaketjun eri toimijoilla – materiaalien tuottajilla, vastaanottajilla ja kuljetusliikkeillä – on käytettävissään automaattisesti ja reaaliaikaisesti tietoa, kuten mitä materiaalia kuorma sisältää, kuinka monta tonnia tai kuutiota materiaalia kuormassa on, kenen materiaalia kuormassa on, mistä materiaali on lastattu, minne materiaali viedään, kuka sitä kuljettaa ja ketä laskutetaan”, listaa Luukkanen.

Materiaalivirran aikana tuottajalta vastaanottajalle syntyy automaattisesti digitaalinen kuormakirja tai siirtoasiakirja, joka täydentyy automaattisesti ja reaaliaikaisesti prosessin edetessä.

”Irralliset liput ja laput jäävät historiaan, sillä kuljettajan on mahdollista näyttää pyydettäessä mobiilistaan kuormansa siirtoasiakirja”, iloitsee Luukkanen.

Luukkasen mukaan siirtoasiakirjat ja kuormakirjat ovat myös eri osapuolien nähtävissä reaaliaikaisesti. Lisäksi siirtoasiakirjan tiedot saadaan automaattisesti siirrettyä tulevaan ympäristöministeriön keskitettyyn siirtoasiakirjarekisteriin.

Toimivan itsepalvelun edellytyksenä on järjestelmän helppo käyttö niin mobiililla kuin selaimella

Itsepalvelu tehostaa ja nopeuttaa toimintoja, kun jokainen toimija vastaa omista tiedoistaan: tuottaja työmaa- ja lastaustiedoistaan, kuljetusliikkeet ajoneuvo- ja kuljettajatiedoistaan ja vastaanottaja purkupaikoistaan.

”Näin kukin toimija saa viiveettömästi vietyä muutokset järjestelmään, ja tietojen ylläpito ei kuormita operaattoria, joka on usein joko materiaalien vastaanottaja tai tuottaja. Käyttöoikeuksia hallitaan hierarkisesti, ryhmäperusteisesti ja sijaintiperusteisesti”, kertoo Luukkanen.

Käyttöoikeuksien tehokkaan hallinnan avulla järjestelmän käyttäjien käytössä on heidän oikeuksiensa mukaiset palvelut, ja tieto menee vain niille henkilöille, joille se on tarkoitettukin.

Vähäpäästöisyys ja kiertotalous tavoitteena

Kiertotalousalustan avulla pystytään laskemaan ja raportoimaan myös materiaalien uusiokäyttöä ja maa-aineksiin liittyviä päästötietoja. Päästölaskenta huomioi automaattisesti, kun työmaalta poistettuja aineksia hyödynnetään samalla työmaalla myöhemmin. Kuorma-autojen päästöluokkia käyttämällä tarkentuvat maa-ainesten kuljetuksista aiheutuvat päästötiedot.

Reaaliaikainen ja ajantasainen tieto mahdollistaa ja helpottaa myös materiaalien uusiokäyttöä.

Kuva 2. Maa-ainesten ottopaikka.