Siirry sisältöön

Tuore selvitys toimii uusiomaarakentamishankkeiden arvioinnin tukena. Selvityksessä tarjoillaan uusi indikaattorimalli, jonka avulla voidaan arvioida uusiomaarakentamishankkeiden ympäristö-, talous- ja materiaalikäytön vaikutuksia ja tehdä vertailua perinteiseen rakentamiseen.

Uusiomateriaalit maarakentamisessa edistämisohjelmissa uusiomaarakentamisen CO2-päästöjen laskeminen ja päästölaskennan kehittäminen on tunnistettu tärkeiksi teemoiksi uusiomaarakentamisen edistämisessä. Kasvihuonekaasupäästöjen ohella myös uusiomaarakentamisen muiden ympäristövaikutusten, kuten luonnonvarojen kulutuksen vähentämisen, arvioiminen ja seuraaminen on nostettu viime aikoina esiin keskusteluissa, jotta saataisiin parempi käsitys uusiomaarakentamisen kokonaisvaikutuksista.

Uusiomaarakentamisen vaikutukset ja indikaattorit -selvityksen tavoitteena oli laatia indikaattorimalli uusiomaarakentamishankkeiden tueksi. Raportissa kuvataan indikaattorimallin laskentamenetelmä ja indikaattoritarkastelua varten tarvittavat lähtötiedot. Uusiomaarakentamisen indikaattorimallin avulla voidaan arvioida toteutuneiden tai suunniteltujen uusiomaarakentamishankkeiden ympäristö- ja kustannusvaikutuksia ja tehdä vertailua perinteiseen rakentamiseen.

Mallissa tarkasteltavia indikaattoreita ovat:

  • luonnonvarojen kulutusta ja uusiomateriaalien hyödyntämistä kuvaavat indikaattorit
  • rakentamisen kasvihuonekaasupäästöt
  • kuljetukset
  • kustannukset.

Selvityksessä uusiomaarakentamisen indikaattorimallia testattiin muutamissa pilottikohteissa, joita olivat Hiedanrannan kevyen liikenteen väylä Tampereella, Sepänmäen meluvalli ja Kuninkaantammen syvästabilointi Helsingissä sekä Hopeakiven sataman laajentaminen Kokkolassa.

Indikaattorimallin pilottilaskelmista huomattiin, että uusiomaarakentamisella voidaan usein:

  • säästää neitseellisiä luonnonvaroja
  • saada jäte- ja sivutuotepohjaisia materiaaleja tai ylijäämämaita hyötykäyttöön
  • vähentää rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää kuljetustarvetta
  • parantaa kustannustehokkuutta kuljetusmatkojen ollessa kohtuullisia.

Uusiomaarakentamisen indikaattorimallia voidaan soveltaa maarakentamishankkeiden suunnitteluvaiheessa eri vaihtoehtojen vaikutusten arvioimiseksi päätöksenteon tueksi tai toteutuneiden hankkeiden vaikutusten seuraamiseksi. Lisäksi mallin avulla kerättyä tietoa voidaan hyödyntää hankintakriteerien määrittämisessä tai sen avulla voidaan koota tietoa
uusiomaarakentamisen kaupunkikohtaisista kokonaisvaikutuksista.

Lue ja lataa koko selvitys:
Uusiomaarakentamisen vaikutukset ja indikaattorit(siirryt toiseen palveluun)