Siirry sisältöön

Betolarin teknologialla voidaan jalostaa metsä-, kaivos-, teräs- ja energiateollisuuden sivuvirroista ympäristöystävällisiä, geopolymeeripohjaisia rakennusmateriaaleja. Näillä materiaaleilla on jopa 90 prosenttia pienempi hiilijalanjälki kuin perinteisellä sementtipohjaisella betonilla. Ratkaisu myös pienentää jäteongelmia kyseisillä teollisuudenaloilla sekä säästää neitseellisiä raaka-aineita betonin tuotannossa käytettyjen sementin ja puhtaan kiviaineksen osalta.

Betolar on mukana UUMA3-hankkeessa ja arvioimassa geopolymeerien käyttösovelluksia maanrakentamisessa ja -stabiloinnissa. 

Noin 5-8 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä muodostuu sementin tuotannosta, mikä on enemmän kuin esimerkiksi lentoliikenteestä syntyvät päästöt. Sementin valmistukseen käytetään lisäksi suuria määriä uusiutumattomia raaka-aineita, joiden käsittely kuluttaa paljon energiaa. Rakennusten yhteenlasketun pinta-alan arvioidaan tuplautuvan vuoteen 2060 mennessä, mikä tulee myös kasvattamaan sementin tuotantoa ja siitä aiheutuvien ilmastopäästöjen määrää.

Kuva 2. Geopolymeerimurskeen kenttätestaus käynnissä.

Betolar on rakentamassa Suomeen referenssitoteutuksia. Tuotekehityksessä on todennettu valettujen koekappaleiden lujuudet hyvin eri tyyppisillä metsäteollisuuden biotuhkilla ja viherlipeäsakoilla, kaivosteollisuuden rikastehiekoilla, terästeollisuuden kuonilla sekä energiateollisuuden lentotuhkilla. Sovellusalueina ovat maanrakentaminen, ulkorakentamisen tuotteet sekä myöhemmin talonrakentaminen. Laajassa mittakaavassa geopolymeerimassasta voidaan tuottaa esimerkiksi tien pohjiin käytettävää luonnonkivimursketta korvaavaa geopolymeerimursketta.

Suomessa tehtävien referenssien rinnalla Betolar tähtää lisenssisopimusten kautta avainmarkkinoille, joissa sekä sivuvirtojen määrä sekä rakentamisen tarve on suuri. Lisensioitavana ratkaisuna on Betolarin kehittämä rakennusmateriaalien resepti- ja valmistusteknologia. 

Ratkaisun avulla teollisuusyritykset pystyvät hyödyntämään jätteensä, mikä näkyy säästönä porttimaksuissa sekä yrityksen ympäristöjalanjäljessä. Rakennusalan yrityksille vuorostaan avautuu mahdollisuus hyödyntää kustannustehokasta, hiilineutraalia rakennusmateriaalia, joka on yhtä kestävää kuin sementtipohjainen betoni. Koska raaka-aineen kustannus on alhainen, liiketoiminta voi olla kannattavampaa kuin perinteisesti.

Lue lisää Betolarin verkkosivuilta(siirryt toiseen palveluun) 
Ylen artikkeli Betolarista(siirryt toiseen palveluun)

Kuvat: Betolar Oy