Siirry sisältöön

Keskeinen edellytys uusiomateriaalien hyödyntämiselle on tieto siitä, missä hyötykäytettäviä materiaaleja syntyy ja missä niitä voidaan käyttää. Helsingissä massojen hallinnasta ja hyötykäytön edistämisestä on vastannut massakoordinaattori, ja nyt vastaavat toimet on perustettu myös Espooseen ja Tampereelle.

Hankepäällikkö Antti Kuosmanen.

Hankepäällikkö Antti Kuosmanen aloitti massakoordinaattorin tehtävässä Espoon kaupungilla marraskuussa 2019. Kuosmasen harteilla on Espoon maa- ja kiviainesten hallinnan ja uusiomaarakentamisen toimenpideohjelman toteuttaminen. Keskeisiä tehtäviä on tiedon kerääminen siitä, missä massoja Espoon alueella syntyy ja tarvitaan, jotta ne saadaan hyötykäyttöön. Tavoitteena on myös automatisoida datan keruuta, joka vielä tällä hetkellä tapahtuu pitkälti käsityönä. Myös välivarastointialueiden kartoittaminen ja käyttöönotto on keskeinen osa työkenttää.

Kuosmasen mukaan erityisesti ylijäämämaiden hyötykäyttö lisäisi Espoon kierrätysastetta merkittävästi.  – Haluamme mahdollistaa tässäkin yksityisten toimijoiden liiketoimintaa. Selvitämme yritysten kanssa muun muassa savien ja moreenin jalostusta niin, että niitä saataisiin tehokkaasti hyötykäyttöön, Antti Kuosmanen kertoo.  

Uusiomaarakentamisen hyötyjä joutuu edelleen perustelemaan

Kuosmanen kokee, että uusiomateriaalinen käytön hyötyjä ei vielä täysin tunnisteta.
–  Hyödyt pitää pystyä perustelemaan ja osoittamaan ne niin kaupungin sisällä työskenteleville kuin kuntalaisillekin, Kuosmanen toteaa.

Myös Tampereella vuodenvaihteessa massakoordinaattorin tehtävissä aloittanut hankeinsinööri Matti Pokkinen kohtaa uusiomateriaalien käyttöön liittyviä ennakkoluuloja.Asenteet ovat kuitenkin muuttuneet viime vuosina myönteisemmiksi, Pokkinen sanoo.

Hankeinsinööri Matti Pokkinen.

Tampereella kehitettäviä asioita ovat maa- ja kiviainesrakentamisen toimenpideohjelman laadinta, tiedonhallinnan kehittäminen, välivarastointipaikkaverkoston luonti, Nokian ja Tampereen kiertotalouspuiston kehittäminen sekä betonimurskeen kaupunkitasoinen kierrätys.– Esimerkiksi betonimurskeen käytön edistämiseksi meidän on tunnistettava purettavat ja rakennutettavat kohteet aiemmin, jotta betonimurske saadaan hyötykäytettyä.

Pokkinen osallistuu myös kaupungin ilmastotavoitteiden kommentointiin uusiomaarakentamisen näkökulmasta, sillä erityisesti ylijäämämaiden paikallisella hyötykäytöllä saavutetaan merkittäviä päästövähenemiä ja toki myös taloudellisia säästöjä. Massakoordinaattoreille riittänee tulevaisuudessa työsarkaa ja toimia ollaan perustamassa muihinkin kaupunkeihin. Seuraavaksi uuden massakoordinaattorin saa Turun kaupunki.