Siirry sisältöön

CEP on uudenlainen kiertotalouden tietopalvelualusta ja liiketoimintaympäristö, jonka tarkoituksena on edesauttaa kiertotalouden teollisten ratkaisujen syntyä. Palvelualustan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa kiertotalouden kestävien ratkaisuiden kaupallistaminen ja arvonlisän syntyminen.
 
CEP (Circular economy service platform) alusta, rakentuu kiertotalouden keskeisimmät tarpeet kattavista palvelumoduuleista, jotka ovat keskenään integroituja kokonaisuuksia. Palvelualustan tarkoitus on mahdollistaa myös avoin tietokanta ja kattava tiedon jäljitettävyys toimijoiden kesken, tietosuojasta kuitenkin huolehtien. 

Lisäarvon tuottaminen mahdollistaa uuden liiketoiminnan

Kiertotalouden ydinasia on kytkeä jaemarkkinat ja uusiomarkkinat tavalla, joka tuottaa eri osapuolille tarkoituksenmukaisen ja kustannuksiltaan mahdollisimman kilpailukykyiset ja pysyvät liiketoimintamahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. CEP:n palvelu- ja toiminnallisuusportfolio auttaa osapuolia ratkaisemaan eri tyyppisiä haasteita kattaen koko arvoketjun. Vain lisäarvoa tuottamalla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa, josta markkinat ovat valmiita maksamaan hyödyntäessään jäte-/sivuvirtoja toiminnassaan.
 
Lisäarvontuotossa ytimenä on konversioprosessi, jonka aikana toimijaverkosto muuntaa jakeet uusiotuotteiksi ja -palveluiksi suunnaten ne eri kohdemarkkinoille. Toimijaverkostoon voi kuulua erilaisia osapuolia perustuen etukäteen määriteltyyn toimintaympäristöön, joka on roolitettu osapuolten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja jota CEP vastaavasti tukee palveluineen. CEP soveltuu eri teollisuusalojen käyttöön ja on joustavasti muokattavissa tarpeen mukaan. 

CEP saadaan ensi vuonna käyttöön

CEP on nyt kahden vuoden kehitystyön jälkeen valmis teolliseen koekäyttöön ja edelleen laajempaan käyttöönottoon vuonna 2020 alkaen. CEP:n kehitystyön on mahdollistanut laaja teollinen konsortio yhteistyökumppaneineen.

Lisätietoja: 
CLIC Innovation Oy
Pirjo Kaivos
puh. +358 40 540 1796
pirjo.kaivos@clicinnovation.fi