Siirry sisältöön

UUMA4-ohjelmassa on saatu paljon merkittäviä tuloksia aikaiseksi ja jatkon suunnittelu on jo pitkällä. Parhaimpana vaihtoehtona jatkoksi pidetään UUMA5-ohjelmaa. UUMA4-ohjelman ohjausryhmä päätti esiselvitysten jälkeen hylätä UUMA-yhdistyksen perustamisen.

Uusiomaarakentamisen kehittäminen on yksi keino hillitä ilmastonmuutosta ja edistää kestävää kehitystä merkittävällä tavalla isossa mittakaavassa. ”On ainutlaatuista, että meillä on UUMA-yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa. Uusiomaarakentaminen on edennyt vauhdilla viime vuosina ja yhteiselle tekemiselle on selkeästi tarvetta”, sanoo yksikönpäällikkö Marjo Koivulahti Rambollista.

UUMA-yhteistyöverkosto laajenee

Uusi ohjelmavaihe nähdään mahdollisuutena laajentaa UUMA-yhteistyön verkostoa siten, että ohjelman toteutuksesta vastaa nykyistä useampi asiantuntijaorganisaatio. Ohjelman sisällön valmistelusta on järjestetty keväällä työpajoja, joissa on ideoitu kokonaisuuden sisältöä ja mahdollisia uusia aihealueita, joita on tarkoitus eriyttää omiksi työpaketeikseen eri toteuttajaorganisaatioiden vastuulle.

”Toivotamme UUMA:n toimintaan mukaan laajalti kaikki uusiomaarakentamisen parissa toimivat, sillä UUMA on tärkeä yhteinen keskustelufoorumi ja tiedon kokoamispaikka, missä julkisen sektorin toimijat ja viranomaiset sekä yritykset ja tutkimuslaitokset kohtaavat”, sanoo Marjo Koivulahti.

Uutta ohjelmaa valmistellaan

Uuden ohjelman valmistelu etenee neuvotellen työpakettien sisällöstä ja lopullinen laajuus määräytyy toteutuvan ohjelman rahoituksen perusteella. Neuvotteluja sisällöstä, toteuttajista ja rahoituksesta tullaan käymään kesän ja syksyn aikana, ja UUMA5-ohjelman on tarkoitus aloittaa määräaikaisena ohjelmana tammikuussa 2024.

Lisätietoja:
Ramboll
yksinkönpäällikkö Marjo Koivulahti
puh. 040 551 1922
marjo.koivulahti@ramboll.fi