Siirry sisältöön

Väylävirasto on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa valmistelemassa vähähiilisyyden arviointimenetelmää, jolla pyritään yhdenmukaistamaan infrarakentamisen ilmastovaikutusten arviointia. Menetelmän odotetaan palvelevan myös kuntasektorin infrarakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa.

UUMA-ohjelman Uusiomateriaalit infran päästölaskelmissa ja vaikutusten seurantaindikaattorit -työryhmä on tehnyt yhteistyötä menettelyn kehittäjien kanssa ja toimittanut lähtötietoa uusiomateriaaleista laatijoille sekä koonnut sitä uusiomateriaalien tuottajilta päästökertoimien laatimiseen. Näin myös uusiomateriaalit tulevat huomioiduiksi menettelyssä siltä osin kuin lähtötietoa on saatavilla.

Linkki Väyläviraston uutiseen Väyläviraston valmisteleman infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenettelyn kehittämiseksi:
Anna palautteesi infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä(siirryt toiseen palveluun)

Työryhmän jäseniä ovat (toukokuussa 2023): Karoliina Saarniaho, Timo Tirkkonen, Mikko Suominen, Heidi Huvila, Leona Silberstein, Virpi Nikulainen, Janne Pesu, Sanna Ristonen, Lotta Kamunen, Juha-Pekka Jylhä, Taru Päiväläinen, Olli Airaksinen, Panu Tuominen, Matti Pokkinen, Anne Savola, Marja-Terttu Sikiö, Aaron Vuola, Heidi Lettojärvi, Leena Korkiala-Tanttu, Ella Lahtinen, Tuuli Teittinen, Suvi Ollikainen, Taavi Dettenborn ja Marjo Koivulahti