Siirry sisältöön

Rakentamistoimet happamilla sulfaattimaa-alueilla voivat aiheuttaa maaperän happamoitumista ja happaman metallipitoisen valunnan muodostumista sekä rakenteiden korroosiota, mikäli asiaa ei tunnisteta ja oteta huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisten hallintakeinojen muodossa.

Pääasialliset vaikutuksia aiheuttavat toimet rakennushankkeissa ovat muutokset paikallisiin ja alueellisiin kuivatussyvyyksiin sekä massanvaihtomassojen sijoittaminen hapellisiin olosuhteisiin ilman suojarakenteita tai -toimia. Hapan valunta aiheuttaa haitallisia vesistö- ja eliöstövaikutuksia sekä maaperän happamoitumista. Ilmastomuutos uhkaa entisestään lisätä happamuushaittoja.

Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin:
Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin: Opas happamien sulfaattimaiden huomioimiseen ja vaikutusten hallintaan(siirryt toiseen palveluun)